Biên chế các cơ quan công tố sẽ giảm 20%

Từ 16/7 biên chế của các cơ quan công tố Ukraina sẽ giảm hơn 3000 người do việc bắt đầu có hiệu lực của luật “Về công tố”.

Bây giờ số nhân viên trong biên chế của các cơ quan công tố sẽ không quá 15000 người, bộ phân báo chí của Công tố Ukraina thông báo.

Trưởng công tố Shokin đã ký quyết định khẳng định cơ cấu mới của Trưởng công tố Ukraina và cũng như của công tố các vùng.

“Các sở, ban ngành và các đơn vị đã được thành lập ở trưởng công tố Ukraina. Giảm số lượng các chi nhánh, bao gổm cả các chi nhánh tự trị, và tương ứng là giảm số lượng các cán bộ quản lý” – thông báo có nói.

Ngoài ra, tuân theo đòi hỏi của luật trong cấu trúc của bộ phân trung tâm , xóa bỏ các chức vụ phó lãnh đạo thứ nhất các sở, công tố viên cao cấp các chi nhánh, các trợ lý cao cấp đặc phái, các trợ lý cao cấp và các trợ lý của trưởng công tố, cũng như của các phó. Trong cơ cấu công tố các vùng cũng giảm bớt số lượng các phó công tố vùng, loại bỏ các chức vụ công tố cao cấp thuộc công tố vùng, công tố cao cấp của các chi nhánh trong vùng.

V.A.N theo Fobers


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề