Công tố rss Công tố
Công tố đưa ra số liệu những nhân viên công lực chạy sang phía ly khai

Có 5000 công an viên và 3 nghìn quân nhân chạy sang phe ly khai, ông Matios thông báo. Công tố quân đội có danh sách 8000 nhân viên bảo vệ pháp luật và quân nhân chạy sang phía ly khai. Ông Matios, trưởng công tố quân đội đã thông báo về việc này, "Đài tự do" đưa tin.  "Ở thời điểm hiện tại chúng tôi có danh sách đầy đủ và thực hiện thu thập chứng cứ đối với 5000 nhân viên bảo vệ pháp...

Biên chế các cơ quan công tố sẽ giảm 20%

Từ 16/7 biên chế của các cơ quan công tố Ukraina sẽ giảm hơn 3000 người do việc bắt đầu có hiệu lực của luật "Về công tố". Bây giờ số nhân viên trong biên chế của các cơ quan công tố sẽ không quá 15000 người, bộ phân báo chí của Công tố Ukraina thông báo. Trưởng công tố Shokin đã ký quyết định khẳng định cơ cấu mới của Trưởng công tố Ukraina và cũng như của công tố các...

Công tố ủng hộ quyền được tự do sở hữu vũ khí

Sokin cho rằng người Ukraine có quyền tự do sở hữu vũ khí. Người Ukraine có có hội bảo vệ các tài sản cá nhân của mình với vũ khí ở trong tay. Trưởng công tố Sokin đã tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của Golos Ukraine (Tiếng nói Ukraine). "Tôi bảo lưu quan điểm công tố bảo vệ trước hết là con người. Con người, sau đó là quốc gia, bởi vì quốc gia chính là con người. Bao gôm cả...