Lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn và vừa của Ukraina trong nửa đầu năm 2017 đã tăng 44,2%

Lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn và vừa ở Ukraina (không tính lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của nước Cộng hòa tự trị Crưm, Sevastopol, một phần ở khu vực hoạt động chống khủng bố (ATO) ở Donbass, cũng như kết quả hoạt động của các ngân hàng) trong tháng Giêng đến tháng 6 năm 2017 lên tới 270 tỷ hryvnia, đó là hơn 44,2% so với cùng kỳ năm 2016. Về điều này Cục Thống kê Nhà nước Ukraina (Gosstat) thông báo cho biết. Trong đó các khoản lỗ của các doanh nghiệp lớn và vừa lên 83,7 tỷ UAH, rằng ít tới 32,6% so với năm 2016. Trong tháng Giêng-tháng 6 năm 2017 kết quả tài chính trước thuế của các doanh nghiệp lớn và vừa lên tới 186.3 tỷ UAH lợi nhuận (Trong tháng một-tháng sáu năm 2016 là 63 tỷ UAH). Tỷ trọng các doanh nghiệp không có lãi trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 đã giảm 3,4 điểm phần trăm xuống còn 31,2%. Trước đó vào năm 2016 lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn và vừa ở Ukraina tăng 12,6%.

Tẩu Vi (theo rbc)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề