Avakov: Cảnh sát sẽ tuần tra trong thành phố Kharkov

Sau Kiev, Lviv, Odessa, đến ngày 26/9/2015 lực lượng Cảnh sát tuần tra sẽ ra mắt làm việc tại thành phố Kharkov. Bộ trưởng bộ nội vụ Arsen Avacov đã thông báo điều này trong phiên họp chính phủ, phóng viên của báo ” Phận tích thời sự ” cho biết.

Theo ông Avavcov, trong tháng 12/2015 tại các thành phố Dnepropetrovsk, Nhicolaev, Uzgorog và Mukachevo, Lusk và Khmeniski Cảnh sát tuần tra sẽ lần lượt đi vào hoạt động.

Ông Avacov cũng nói, từ giờ cho đến cuối năm, tại các thành phố Ternopol, Kherson, Chernovsi, Sumi, Chernhigov, Vinisia, Ivano-Francovsk, Poltava, Kramatorsk, Sloviansk, Severdonesk, Rovno, Cherkasi Kirovograd, Zaporoze, Krivoi Rog, và Mariupol bắt đầu tiến hành quá trình tuyển lựa thành lập lực lượng Cảnh sát tuần tra.

Nguyễn Hồng Giang


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề