Giọng Hát Việt Nhí 2016 (Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng)

Phương Than+Đào Nguyên Thụy Bình.giọng hát việt nhí 2016


Người đăng Hà Năm Ha


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Có 1 phản hồi cho bài viết “Giọng Hát Việt Nhí 2016 (Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng)”:

  1. Willie viết:

    JFH – hahahaha You do know that that was Blythe Danner? Gwe#yin&n8217;s actual mother???Have we discussed this before? I feel like we have!Oh, I know – it was because of Betty Buckley – who played the part on Broadway. Somehow we were talking about her (uhm, perhaps in the context of Eight is Enough, I’m thinkin.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề