Mỗi tuần một bài hát: Đếm sao

Gần đây, tôi đã, tôi đã bị mất ngủ
Khi mơ về những điều mà chúng ta có thể
Nhưng bạn ơi, tôi đã, tôi đã quá cứng nhắc
Khi ngồi xuống, mà không đếm những tờ đô la nữa
Mà Chúng ta sẽ đếm sao, vâng chúng ta sẽ đếm những ngôi sao (thay vì chỉ biết đến đếm tiền)

Tôi thấy cuộc sống này giống như một cây nho nhún nhảy
Trái tim của tôi lắc lư trên con đường
Và trên khuôn mặt của tôi có dấu hiệu đỏ dần
Tìm kiếm nó bên ngoài và bạn sẽ tìm thấy
Oh, nhưng tôi không già
Mà Trẻ, nhưng tôi không táo bạo
Tôi không nghĩ rằng thế giới bị bán rẻ
Tôi chỉ làm những gì chúng tôi đang nói
Tôi cảm thấy một điều gì đó dường như tốt đẹp
Làm điều sai trái
Tôi cảm thấy một điều gì đó dường như sai trái
Làm điều đúng đắn
Tôi không thể dối trá, không thể thể dối trá, không thể thể dối trá
Những thứ muốn giết tôi lại khiến tôi cảm thấy mình đang sống

Tôi cảm nhận được tình yêu và tôi cảm thấy nó bừng cháy
Xuống dòng sông này , mỗi lần
Hy vọng là một từ bốn chữ cái
Kiếm tiền, xem nó cháy
Oh , nhưng tôi không già
Trẻ , nhưng tôi không táo bạo
Tôi không nghĩ rằng thế giới bị bán rẻ
Tôi chỉ làm những gì chúng tôi đang nói
Tôi cảm thấy một điều gì đó dường như tốt đẹp
Làm điều sai trái
Tôi cảm thấy một điều gì đó dường như sai trái
Làm điều đúng đắn
Tôi không thể dối trá, không thể thể dối trá , không thể thể dối trá
Mọi thứ đẩy tôi xuống làm tôi muốn bay

ĐIỆP KHÚC:
Hãy cầm lấy tiền
Và xem nó cháy
Hát trên dòng sông
Các bài học được học
Mọi thứ có thể tiêu tan làm tôi cảm thấy sự sống


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề