BỎ ĐI ! ( Thơ Tường Nguyễn Từ )

BỎ ĐI !
Xin dừng tay lại các ông ơi
Chẳng khéo con thơ mắc bệnh ” Đời ”
Lấy thói ngông cuồng đem dưỡng dục
Mang trò ngạo mạn để chăm nuôi
Rồi khi ảo vọng sai đời trẻ
Đến lúc hư danh hỏng kiếp người
Muốn hỏi ai làm nên tội ấy
Xem ra chỉ biết có kêu trời !
( Voronezh 16-07-2015 – TnT )


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề