Say Hồn Thi Sĩ (Thơ Tình Hà Văn Năm)

images(2)
Linh thiêng thời khắc phút giao thừa.
Đông tạnh xuân về lất phất mưa.
Bóng nguyệt sẫm sờ leo bậu cửa.
Lay hồn thi sĩ giấc say sưa.
Hà Năm
Phú Thọ


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề