cảnh sát Ukraine rss cảnh sát Ukraine
Avakov: Cảnh sát sẽ tuần tra trong thành phố Kharkov

Sau Kiev, Lviv, Odessa, đến ngày 26/9/2015 lực lượng Cảnh sát tuần tra sẽ ra mắt làm việc tại thành phố Kharkov. Bộ trưởng bộ nội vụ Arsen Avacov đã thông báo điều này trong phiên họp chính phủ, phóng viên của báo " Phận tích thời sự " cho biết. Theo ông Avavcov, trong tháng 12/2015 tại các thành phố Dnepropetrovsk, Nhicolaev, Uzgorog và Mukachevo, Lusk và Khmeniski Cảnh sát tuần tra sẽ lần lượt đi...

Tân cảnh sát thân thiện chụp ảnh cùng dân cư khi tuần tra trên đường phố Kiev

Ukraine đang cố gắng cải cách ngành công an và những nỗ lực - trong đó tuyển chọn những cán bộ trẻ và thân thiện – nỗ lực này đã gặt hái được những thành công bất ngờ từ những người dân trả lời trực tuyến. Cảnh sát Ukraine không những chỉ nổi tiếng về tham nhũng mà họ còn có vai trò quan trọng gây bạo lực trong cuộc biểu tình Maidan vào năm ngoái. Cuộc biểu tình lịch sử...