Ukraine lượng than khai thác giảm xuống hơn 50%

Các xí nghiệp của Ukraine từ tháng 1 đến tháng 5 2015 đã giảm sản lượng xuống 53,7% so với cùng kỳ của năm 2014 – còn 15,958 triệu tấn.

Nguồn tin từ Bộ năng lượng và công nghiệp than thông báo cho hãng “Interfax-Ukraine” về điều này. Theo lời của ông ta, sản lượng than cốc trong 5 tháng giảm 65,2% – còn 3,323 triệu tấn, than nhiệt – giảm 49,2% còn 12,634 triệu tấn.

Các xí nghiệp khai thác than nằm dưới quyền điều phối của Bộ, trong tháng 1 đến tháng 5 2015 đã giảm lượng khai thác xuống 72,8% – còn 2,846 triệu tấn, trong đó sản lượng than cốc giảm 69,9% còn 855,8 nghìn tấn, than nhiệt – xuống 73,8% còn 1,991 triệu tấn.

Các mỏ ở tỉnh Donesk trong 5 tháng khai thác được 5,572 triệu tấn than (-62,7% so với tháng 1-5 năm 2014), tỉnh Lugansk – 1,572 triệu tấn (-85,5%), Dnepropetrovsk – 7,84 triệu tấn (+1,7%), tỉnh Lvov 851,3 nghìn tấn (+16,2%), Volin – 121,3 nghìn tấn (-1,1%).

Như đã thông báo, các xí nghiệp khai thác than của Ukraine năm 2014 đã giảm sản lượng khai thác than nguyên liệu xuống 22,4% so với năm 2013 – còn 64,976 triệu tấn.

Sản lượng than cốc trong năm ngoái giảm 32,1% – còn 16,109 triệu tấn, than nhiệt – xuống 18,5% còn 48,866 triệu tấn.

Các xí nghiệp khai thác than, dưới quyền điều phối của Bộ năng lượng và công nghiệp than, trong năm 2014 đã giảm sản lượng than xuống 26,6% – còn 17,726 triệu tấn, sản lượng than cốc giảm xuống 31,9% – còn 4,602 triệu tấn, than nhiệt – xuống 24,5% còn 13,124 triệu tấn.

Trước đó, Than Ukraine, một trong những xí nghiệp nhà nước lớn nhất, ngày 3/6 đã đệ đơn lên tòa án kinh tế Kiev với tuyên bố phá sản. Việc này được nói trong quyết định của tòa án, được đăng trong sổ quốc gia thống nhất các quyết định tòa án.

 

V.A.N theo Korrespondent


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề