UFO rss UFO
Tài liệu về UFO của không quân Mỹ được công bố trên mạng

Sau nhiều năm đệ yêu cầu thu thập dữ liệu theo Luật Tự do Thông tin, John Greenewald, một người đam mê nghiên cứu UFO, đã đăng tải lên mạng tài liệu giải mật dài khoảng 130.000 trang từ Dự án Blue Book, gồm những dữ liệu của Không quân Mỹ về các trường hợp nhìn thấy đĩa bay hay hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời. Dự án Blue Book của Không quân Mỹ được thực hiện trong giai đoạn...