Sản lượng than rss Sản lượng than
Ukraine lượng than khai thác giảm xuống hơn 50%

Các xí nghiệp của Ukraine từ tháng 1 đến tháng 5 2015 đã giảm sản lượng xuống 53,7% so với cùng kỳ của năm 2014 - còn 15,958 triệu tấn. Nguồn tin từ Bộ năng lượng và công nghiệp than thông báo cho hãng "Interfax-Ukraine" về điều này. Theo lời của ông ta, sản lượng than cốc trong 5 tháng giảm 65,2% - còn 3,323 triệu tấn, than nhiệt - giảm 49,2% còn 12,634 triệu tấn. Các xí nghiệp khai thác than...