Người Ukraine chia rẽ trong việc đánh giá hoạt động của ông Poroshenko

Hoạt động của Tổng thống được 48% người dân Ukraine chấp nhận theo trưng cầu của nhóm Rating.

Hoạt động của Tổng thống được sự chấp nhận của 48% người dân Ukraine, không chấp nhận -44% theo kết quả trưng cầu được tiến hành bởi nhóm xã hội Rating.

Theo trưng cầu, hoạt động của ông Yasheniuk trên cương vị Thủ tướng thỏa mãn 45% người được hỏi, 48% – không thỏa mãn. So sánh với trưng cầu trong tháng 8 thì tỉ lệ người thỏa mãn với các hoạt động của chính quyền giảm đi ở hầu hết các nhà lãnh đạo.

Hơn 1/3 số người được hỏi muốn nhìn thấy Thủ tướng sau cuộc bầu cử Quốc hội là ông Yasheniuk (35%). Ngoài ra có 9% số người muốn ông Tigipko làm Thủ tướng, 5% cho ông Grishenko và Liasko, 4% cho Timoshenko hay Sadovui, 3% cho Rabinovich.

Trưng cầu được tiến hành từ 1-8 tháng 10 năm 2014. Những người được hỏi thuộc độ tuổi trên 18 có lựa chọn đại diện theo tuổi, giới tính, vùng và dạng dân cư. Có 2000 người được phỏng vấn với xác xuất sai số nhỏ hơn 2,2%.

Như nhóm Rating đã thông báo trước đó theo kết quả nghiên cứu, nếu cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày chủ nhật này thì Khối Poroshenko sẽ có được 33,5% số phiếu, đảng Cấp tiến của Liasko – 12,8%, Mặt trận nhân dân của Yasheniuk  – 8,9%, Nước Ukraine mạnh của Tigipko – 7,8%, Tổ quốc của Timoshenko – 6,9%, Tự cứu – 5,4%, khối đối lập – 5,1%.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề