Yatsenyuk: chúng tôi đã phá hủy được hệ thống mafia tham nhũng ở thượng tầng

Thủ tướng Ukraina nói rằng Ukraina có một hệ thống “mafia” tham nhũng đã bị phá hủy ở thượng tầng lãnh đạo. Ông nói điều này trong buổi phát sóng “10 phút với Thủ tướng Ukraina”.

“Khi chúng ta nói về Ukraina của châu Âu, điều này có nghĩa rằng Ukraina phải là một nhà nước không có tham nhũng. Chúng tôi đã phá hủy được hệ thống mafia tham nhũng ở những cấp độ cao nhất “- Yatsenyuk cho biết.

Theo ông, cần thiết để đấu tranh với tham nhũng, cái mà có liên quan đến đời sống của từng người trong chúng ta.

“Khi mà người ta yêu cầu hối lộ trong các trường mẫu giáo, trường học phổ thông, trong bệnh viện, tại cơ quan hải quan, cơ quan thuế – thì đây là những thứ đang phá hủy tương lai của đất nước và không cho phép đất nước tăng các  tiêu chuẩn xã hội và không để Ukraina là một nước thành đạt phát triển”, – Yatsenyuk nhấn mạnh.

Ông  đã dừng lại nói cụ thể riêng về vấn đề tham nhũng trong các công ty nhà nước.

“Chúng tôi đã thực hiện làm được các bước chưa từng có khi mà một trong các công ty lớn nhất của nhà nước là ” Naftogaz Ukraina ” cuối cùng đã trở thành một công ty mang về lợi nhuận và trong đó không còn có đầu sỏ chính trị, những người đã hút tiền trong túi của các bạn và bơm chúng vào các tài khoản offshore  nước ngoài” – Yatseniuk nói.

Ông lưu ý rằng 50 công ty quốc gia lớn nhất sẽ nhận được các nhà lãnh đạo mới không thiên vị chính trị độc lập.

“Chúng ta phải tiến hành thủ tục tư nhân hóa để thu hút những nguồn đầu tư nước ngoài nhằm tạo ra việc làm mới và khắc phục tình trạng tham nhũng chính trị, vấn đề  mà đang tồn tại trong các công ty nhà nước”, – Yatsenyuk nhấn mạnh.

T.V (theo glavcom)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề