Ukraina hệ thống công an cũ đã chính thức không còn tồn tại  

Thứ Bảy, 7 tháng 11 tại Ukraina bộ luật về quy chế Cảnh sát Quốc gia đã đi vào hiệu lực pháp luật, đồng thời bộ luật về hệ thống công an cũ cũng được bãi bỏ.

Hôm 05 tháng 11, Văn phòng bộ trưởng Ukraina đã phê duyệt Quy chế Cảnh sát Quốc gia. Tài liệu ghi nhận Cảnh sát Quốc gia là cơ quan hành pháp trung ương, được điều phối bởi chính phủ, thông qua Bộ Trưởng Bộ Nội vụ. Cảnh sát thực hiện các chính sách của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do của người dân, cũng như đấu tranh chống tội phạm.

“Nhiệm vụ chính của Cảnh sát Quốc gia là: thực hiện các chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do của người dân, lợi ích của xã hội và nhà nước, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an toàn trật tự công cộng” – điều này được nêu trong văn bản.

52_tn

Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ukraina

Ngày 04 tháng 11 trong cuộc họp nội các chính phủ, bà Khatia Dekanoidze được bổ nhiệm làm Giám đốc Cảnh sát Quốc gia của Ukraina.

ea7eca0-hatiya2

Khatia Dekanoidze lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia Ukraina

Bà Khatia Dekanoidze là cựu Bộ trưởng giáo dục Gruzia. Việc bổ nhiệm một người mang quốc tịch nước ngoài lãnh đạo lực lượng Cảnh sát quốc gia là một chính sách nhằm tăng cường chống tham nhũng trong lĩnh vực thực thi pháp luật của lãnh đạo Ukraina.

LQC (podrobnosti)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề