cảnh sát quốc gia rss cảnh sát quốc gia
Ukraina hệ thống công an cũ đã chính thức không còn tồn tại  

Thứ Bảy, 7 tháng 11 tại Ukraina bộ luật về quy chế Cảnh sát Quốc gia đã đi vào hiệu lực pháp luật, đồng thời bộ luật về hệ thống công an cũ cũng được bãi bỏ. Hôm 05 tháng 11, Văn phòng bộ trưởng Ukraina đã phê duyệt Quy chế Cảnh sát Quốc gia. Tài liệu ghi nhận Cảnh sát Quốc gia là cơ quan hành pháp trung ương, được điều phối bởi chính phủ, thông qua Bộ Trưởng Bộ Nội vụ....

Lutsenko: Avakov đã không thực hiện cải cách

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã làm được rất nhiều cho mặt trận, nhưng ông ta không tiến hành thực hiện cải cách. Đây là tuyên bố của chủ tịch phân ban trong quốc hội Ukraina thuộc đảng BPP Yuriy Lutsenko trên kênh truyền hình tin tức "24". Lutsenko nói, Avakov trở thành bộ trưởng nhờ vào lá phiếu của mình trong cuộc họp của hội đồng Maidan. Khi đã có hai ứng cử viên - Yarema và Avakov và...