Poroshenko đã ký nghị định về bí mật mua sắm quốc phòng

Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko đã ký sắc lệnh ban hành theo quyết định của hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia từ ngày 25 tháng một năm 2015 liên quan đến sự hình thành của đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước.

” Đưa vào áp dụng thực hiện quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia của ngày 25 tháng 1 năm 2015 ” Về lập kế hoạch và hình thành các đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước “( tài liệu bí mật),” – trong các văn bản của nghị định này, được công bố trên website của Tổng thống Ucraina vào tối thứ hai cho biết .

Không có bất kỳ danh mục hoặc tài liệu cụ thể nào khác được công bố trên website của Tổng thống . Theo nghị định, giám sát việc thực hiện các giải pháp của hội đồng an ninh quốc phòng được giao trách nhiệm trực tiếp cho Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Alexander Turchinov. Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố.

T.Sơn


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề