quốc gia rss quốc gia
Poroshenko đã ký nghị định về bí mật mua sắm quốc phòng

Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko đã ký sắc lệnh ban hành theo quyết định của hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia từ ngày 25 tháng một năm 2015 liên quan đến sự hình thành của đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước. " Đưa vào áp dụng thực hiện quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia của ngày 25 tháng 1 năm 2015 " Về lập kế hoạch và hình thành các đơn đặt hàng quốc...