Lương thực tế của người Ukraine giảm đi 12%

Lương thực tế của người Ukraine tiếp tục giảm.

Lương giảm nhiều nhất ở tỉnh Donesk, Lugansk, Chernovis, Kiev và Volinsk.

Mức lương thực tế ở Ukraine (không tính Crimea và Sevastopol), trong tháng 8 2014 giảm đi 12,7% so sánh với tháng 8-2013 và giảm 7,1% so với những tháng trước. Cơ quan thống kê quốc gia Ukraine đã thông báo như vậy.

Theo số liệu của cơ quan thống kê, mức giảm lương thực tế cao nhất ở tháng trước quan sát được ở các tỉnh Donesk (đến 32,3%), ở Lugansk (30,6%), ở Chernovisk (14,1%), ở Kiev (11,5%) và ở Volinsk (11,4%). Ở thành phố Kiev mưc giảm lương thực tế cả năm là 9,7%.

“Mức lương trung bình của một nhân viên làm fulltime ở Ukraine tháng 8 so sánh với tháng 7 năm nay giảm 4,7% còn 3370 grinva trong khi đó tháng 7 là 3537 gr và tháng 6 là 3601 gr” – Cơ quan thống kê nhấn mạnh trong tuyên bố của mình.

Mức lương trung bình cao nhất trong tháng 8 được thấy ở Kiev là 5327 gr, thấp nhất ở tỉnh Chernopol là 2526 gr. Mức lương trung bình cho nhân viên làm toàn thời gian trong 8 tháng 2014 là 3399 gr.

Cần nhắc rằng mức lương thực tế là một tập hợp các giá trị vật chất, tinh thần và dịch vụ có thể mua được bằng lương của mình. Mức lương thực tế phụ thuộc vào, thứ nhất là mức lương công bố cũng như vào giá hàng hóa, dịch vụ và lượng thuế phải trả.

Đưa ra số liệu về mức lương trung bình, cơ quan thống kê cho biết mức lương cao nhất được thấy ở ngành hàng không – 13,3 nghìn gr, thấp nhất ở ngành bưu điện và chuyển phát – 1,8 nghìn gr và ngành tọ cấp xã hội – 2,3 nghìn gr.

Mức lương cao hơn trung bình được thấy ở ngành tài chính – 6,8 nghìn gr, ngành khoa học – 5,03 nghìn gr và ngành công nghiệp – 3,8 nghìn gr, ngành bảo hiểm – 3,7 nghìn.

Lương nhân viên trong biên chế được trả từ ngân sách bao gồm bác sĩ và giáo viên lại thấp hơn mức trung bình – 2,3 nghìn và 2,5 nghìn tương ứng.

Mức nợ lương nhiều nhất ở các tỉnh Donesk, Lugansk. Kharkov và Kiev.

Mức nợ lương ở Ukraine trong tháng 8 đã tăng lên 24% – đến 1,42 tỉ grivna. Số nợ lương lớn hơn cả là ở ngành công nghiệp – 738 triệu gr. Ở các vùng mức nợ lương nhiều nhất được quan sát ở tỉnh Donesk – 310,5 triệu, ở tỉnh Lugansk – 243 triệu, tỉnh Kharkov – 129 triệu và tỉnh Kiev – 126 triệu.

Để các bạn tiện so sánh thì tỉ giá 13-14 grivna cho 1 dollar Mỹ

V.A.N tổng hợp từ Korrespondent


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề