Kết quả nhìn thấy của cải cách sẽ phải đợi sau 3-5 năm

Phần lớn các cuộc cải cách hướng tới hiệu qua lâu dài sau 5-10 năm.

Kết quả nhìn thấy của cải cách sẽ phải đợi sau 3-5 năm. Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraina Shimkiv đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo tổng kết của hội đồng quốc gia về cải cách vào ngày hôm nay 24/7, RBK-Ukraina đưa tin.

“Vấn đề chiến thắng nhanh, kết quả rõ ràng và hiệu quả lâu dài. Đầu tiên đấy là chiến tháng nhanh – 6-12 tháng sẽ bằng phẳng, kết quả nhìn thấy – 3-5 năm và hiệu quả lâu dài – 5-10 năm. Rất tiếc, phần lớn cải cách mà chúng tôi tiến hành hôm nay chúng được hướng tới kết quả nhìn thấy sau 3-5 năm” – Shimkiv tuyên bố.

Trước đó, Châu Âu cấp cho Ukraina 600 triệu euro để cải cách.

V.A.N theo Korrespondent


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề