“Dấu vết” Ukraina trong các tên lửa của CHDCND Triều Tiên: tất cả các chi tiết của vụ bê bối

Mt t báo M đã công b v vic nghiên cu ca chuyên gia mà trong đó cho rng nhà máy chế to máy móc”Yushmash” ca Ukraina thành ph Dnepr đang b buc ti tham gia vào chương trình tên la ca Bc Triu Tiên

Trong bi cnh v s leo thang ca cuc xung đt gia M và Bc Triu Tiên, ngay sau khi phía Bình Nhưỡng đã đưa ra mi đe da bng cuc tn công tên la vào các căn c quân s đo Guam, t báo M The New York Times đã công b mt điu tra ca chuyên gia nghiên cu thuc Vin Quc tế Nghiên cu Chiến lược Michael Ellemann, trong đó nêu rng nhà máy ” Yushmash ” ca Ukraina (Dnipr) có th tham gia vào chương trình tên la ca Bc Triu Tiên.

Được biết, cơ quan tình báo M đã nhiu ln phá chương trình tên la ca CHDCND Triu Tiên, rng đã dn đến nhiu v tai nn tên la ca Triu Tiên. Tuy nhiên, hai năm trước sau nhng v tai nn xy ra Bình Nhưỡng đã thành công thay cách tính toán và các nhà cung cp, và v th tên la ca Bc Triu Tiên đã tr nên thành công.

 Nhng tính toán ca Ellemann

Các chuyên gia như báo cáo ca t NYT đã phân tích các bc nh, mà các trong đó nhà lãnh đo Bc Triu Tiên Kim Jong-un ngm xem các đng cơ tên la. H đã kết lun rng nhng đng cơ này tương t như nhng đng cơ mà trước kia đã tng biên chế trong hm đi tên la ca Liên Xô – sn xut nhng đng cơ như vy được thc hin ch trong mt vài nhà máy nm ri rác trên khp lãnh th thuc Liên Xô cũ. Tác gi ca nghiên cu này đã tp trung vào nhà máy ca Ukraina ” Yushmash “.

Như được biết, các đông cơ RD-250, mà tim năng hin din ca chúng Bc Triu Tiên đã là mt ch đ điu tra ca Ellemann, là cơ s cho hot đng ni tiếng ca h thng R-36M, được gi phương Tây là SS-18 “Satan”.

Đc bit, chính ” Yushmash “, theo mt nghiên cu ca  Elleman, đng cơn la RD-250 đã được cài đt trên SS-18.

Theo NYT, các nhà điu tra ca Liên Hip Quc đã cho thy Bc Triu Tiên cách đây sáu năm đã c gng ăn cp công ngh tên la bí mt Ukraina. Hai người Bc Triu Tiên lúc đó đã b bt.

 Phn ng ca Ukraina

Thư ký Hi đng An ninh Quc gia và Quc phòng Ukraina Alexander Turchinov nói rng Ukraina không cung cp đng cơ tên la và bt kỳ công ngh tên la nào cho Bc Triu Tiên.

“Chúng tôi cho rng đây là chiến dch chng Ukraina được xúi gic bi các cơ quan mt v ca Nga đ che đy s tham gia ca mình trong các chương trình ht nhân và tên la ca Bc Triu Tiên” – thư ký HĐANQG cho biết.

Ông Turchinov cũng nói rng Ukraina hoàn toàn ng h các bin pháp trng pht chế đ áp đt bi cng đng quc tế đi vi Bc Triu Tiên, xem chế đ cm quyn ca Bc Triu Tiên là “đc tài toàn tr, nguy him và không th đoán trước”.

 _-36_ss-18_panoramio_aleeck___

tên lửa Р-36М (SS-18). Фото: panoramio.com / aleek

Cơ quan phát ngôn ca nhà máy ” Yushmash ” (Dnipr) cũng đáp li nhng cáo buc đến đa ch nhà máy tham gia trong chương trình tên la ca Bc Triu Tiên.

Trước hết, ” Yushmash ” nhn mnh rng s kin đã nêu trong n phm ca t The New York Times, không tương ng vi thc tế.

“Đc bit,” Yushmash “không ch là nhà sn xut chính ca tên la đi vi Nga, nhưng hoàn toàn không cung cp tên la cho Nga hoc các thành phn ca chúng và các đơn v lp ráp, bao gm đng cơ tên la” – trong mt tuyên b cho biết.

Nhà máy ”  Yushmash” cũng khng đnh rng gi thiết ca các tác gi trích dn bi chuyên gia v mi quan h ca Ukraina vi CHDCND Triu Tiên trong vic phát trin công ngh tên la ” thc tế là không có mi quan h đó”

”  Yushmash” chưa bao gi đã và đang có hin nay các quan h gì đi vi các chương trình quc phòng liên quan đến tên la và không gian ca Bc Triu Tiên. Nhng tên la và t hp tên la cho các mc đích quân s trong nhng năm đc lp nhà máy “Yuzhmash” đã không sn xut và chưa sn xut “- báo cáo cho biết.

Nhà máy cho rng đng cơ sn xut duy nht, có sn trong nhng năm gn đây đ xut khu – là loi đng cơ RD-843 sang Ý đ cho tên la đy ca châu Âu “Vega” – được thiết kế đ phóng và làm vic trong nhng điu kin không gian m và theo các đc đim ca nó (bao gm v sc kéo) là không phù hp đ s dng trong các tên la đn đo cho các mc đích quân s.

Nhà máy ”  Yushmash” cũng khng đnh rng gi thiết ca các tác gi trích dn bi chuyên gia v mi quan h ca Ukraina vi CHDCND Triu Tiên trong vic phát trin công ngh tên la ” thc tế là không có mi quan h đó”

 

Th trưởng B Chính sách thông tin Ukraina Dmitry Zolotukhin, đến lượt mình đã lưu ý rng các trường hp ca nhng li buc ti vô căn c đi vi Ukraina trong nhng chuyn giao vũ khí bt hp pháp xy ra ít nht mi năm mt ln.

“Tôi không nghĩ rng chúng tôi xem t New York Times đang có c các đip viên ca đin Kremlin. Nếu bn đc li bài viết này, thì nó da hoàn toàn vào quan đim ca mt người làm vic trong mt t chc phi chính ph” – Zolotukhin cho biết.

Như Zolotukhin cho biết, t năm 1995 đến năm 2001, tác gi ca báo cáo đó Michael Ellemann đã làm vic ti Moscow, dn chương trình gim mi đe da tên la ca Nga, đã được nhm vào vic tháo d các tên la li thi.

CK2(theo segodnya)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Có 1 phản hồi cho bài viết ““Dấu vết” Ukraina trong các tên lửa của CHDCND Triều Tiên: tất cả các chi tiết của vụ bê bối”:

  1. Pham quang Dung viết:

    Xét về lý, chính phủ Ukraina không bao giờ dám làm điều này vì số tiền thu về từ thương vụ này là rất nhỏ so với giá họ đã và đang trả cho nền tự do và độc lập hiện tại nếu lộ ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề