Ukraina: Thành lập cơ quan công tố chuyên ngành chống tham nhũng

Tổng Công tố Ukraina Viktor Shokin đã ký sắc lệnh vào ngày 22 tháng 9 trong cơ cấu của cơ quan Tổng công tố Ukraina(GPU) thiết lập công tố chuyên ngành chống tham nhũng (như là một cơ cấu đơn vị độc lập) trong thành phần của cơ quan hướng dẫn sử dụng kiểm soát thủ tục, bảo trì tố tụng nhà nước và đại diện quyền lợi công dân tại tòa án. Đó là thông báo của cơ quan báo chí Tổng Công tố Ukraina.

Cấu trúc và biên chế của Văn phòng công tố chuyên ngành chống tham nhũng đã được thống nhất với Giám đốc Văn phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraina.

Văn phòng Công tố viên sẽ được Phó Tổng chưởng lý là người đứng đầu của Văn phòng Công tố chuyên ngành Chống tham nhũng đảm nhiệm, và ở người này sẽ có cấp phó trưởng thứ nhất và các cấp phó khác.

Theo Luật, Văn phòng chuyên ngành công tố chống tham nhũng phải có các chức năng sau: giám sát việc tuân thủ pháp luật trong việc điều tra trước khi xét xử, được thực hiện bởi Văn phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraina; bảo trì việc tố tụng nhà nước trong quá trình xét xử tương ứng, và đại diện cho các quyền lợi của công dân hoặc nhà nước tại tòa án trong trường hợp theo dự định của luật này và liên quan đến tham những hay có liên quan đến những hành vi của tội phạm tham nhũng.

Biên chế của cơ quan công tố chuyên ngành chống tham nhũng Ukraina sẽ diễn ra trên cơ sở cạnh tranh phù hợp với các thủ tục được thành lập bởi Luật Ukraina “về công tố”.

Tẩu Vi theo glavcom


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề