Công tố Ukraina rss Công tố Ukraina
Ukraina: Thành lập cơ quan công tố chuyên ngành chống tham nhũng

Tổng Công tố Ukraina Viktor Shokin đã ký sắc lệnh vào ngày 22 tháng 9 trong cơ cấu của cơ quan Tổng công tố Ukraina(GPU) thiết lập công tố chuyên ngành chống tham nhũng (như là một cơ cấu đơn vị độc lập) trong thành phần của cơ quan hướng dẫn sử dụng kiểm soát thủ tục, bảo trì tố tụng nhà nước và đại diện quyền lợi công dân tại tòa án. Đó là thông báo của cơ quan báo chí Tổng...

Cải cách lớn trong hệ thống Công tố viên Ukraina

Tại Ukraina sẽ có một cuộc cải cách hệ thống Công tố viên lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay.  Tổng thống Ukraina Poroshenko tuyên bố về điều này tại một cuộc họp Ủy ban Hiến pháp, dưới sự chủ trì của chủ tịch Quốc hội Groisman. "Từ ngày mai, theo sáng kiến ​​của tôi, ngày 05 Tháng 9 sẽ đưa ra một chương trình mới thi tuyển 700 Trưởng Công tố viên mới cho các cơ...