IMF từ chối cho Hy Lạp vay các khoản tiếp theo

Hội đồng quản trị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết rằng khoản nợ của Hy Lạp là quá lớn để cung cấp các khoản vay mới tiếp theo cho đất nước. Theo báo cáo của IMF, Hy Lạp không đáp ứng hai trong bốn điều kiện cần thiết mà theo đó Quỹ cung cấp các khoản vay, báo  New Times cho biết,có dẫn nguồn từ Financial Times.

Có lẽ, chương trình của đợt thứ ba IMF cho Hy Lạp trong tương lai gần sẽ không được thực hiện. Hội đồng quản trị không có ý định thậm chí thảo luận về nó cho đến đầu năm tới. Đồng thời, IMF đã sẵn sàng để tham gia vào các cuộc đàm phán tại Athens với Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu, là những chủ nợ cũng đang sẵn sàng ủng hộ tham gia cuộc  đàm phán.

T.V theo nguồn meta


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề