IMF nêu điều kiện cho đợt vay mới của Ukraina

Quỹ tiền tệ Thế giới IMF tạm thời chưa thể đưa ra chính xác ngày họp tiếp theo của Hội đồng quản trị để quyết định về đợt vay tín dụng thứ ba cho Ukraina, tuy nhiên họ lưu ý rằng cái đó phụ thuộc vào sự tiến bộ về cải cách, cũng như sự rõ ràng tình trạng của chính phủ và liên minh ở quốc hội.

Tuyên bố này được đưa ra hôm thứ năm tại Washington, bởi đại diện chính thức của IMF Gerry Rice, báo “Ukrinform” cho biết.

“Tôi không thể nêu ra ngày cụ thể mà Hội đồng quản trị sẽ đưa ra các kết luận của việc xem lại lần thứ hai. Cái đó thực sự phụ thuộc vào giải pháp của các vấn đề mở, nhưng cũng bởi phải có một sự hiểu biết rõ ràng về tình trạng của chính phủ và liên minh “- đại diện của Quỹ nhận định.

Ông đã giải thích rằng ” những vấn đề mở” bao gồm, trước tiên, sự cần thiết cho việc thực hiện cải cách hành chính công và chống tham nhũng, điều mà ngay từ đầu là một phần trung tâm thuộc chương trình hỗ trợ của IMF cho Ukraina.

Ông Rice đã lưu ý rằng Quỹ IMF “vẫn hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng của Ukraina”, tuy nhiên, Quỹ mong muốn tiến bộ về cải cách ở Ukraina nhiều hơn. Theo ông, phía Ukraina là “có tiến độ chậm” trong việc cải thiện quản trị hành chính và chống tham nhũng, cũng như giảm ảnh hưởng lợi ích cá nhân trong việc thực hiện chính sách.

“Chúng tôi tiếp tục hợp tác với Ukraina và chính quyền của nó về một số vấn đề mà chương trình hỗ trợ nhấn mạnh đưa ra” – đại diện IMF nhấn mạnh, thêm rằng mục tiêu tổng thể của Quỹ IMF và phía Ukraina là quay trở lại tăng trưởng kinh tế bền vững và tạo công ăn việc làm tại Ukraina.

Tiếp tục tiên quyết thực hiện những cải cách là chìa khóa để hoàn thành việc xem xét thứ hai của IMF về Ukraina, ngài đại diện Rice cho biết.

Trong khi đó đại diện của Quỹ, đã lưu ý rằng điều này không có nghĩa là sự thất bại của chương trình từ phía Ukraina. “Chính phủ đã cung cấp tiến bộ đáng kể trong việc ổn định nền kinh tế, thâm hụt ngân sách đã giảm, tăng trưởng kinh tế dần dần quay trở lại, lạm phát giảm. Vì vậy, tiến trình đang được thực hiện, và tôi muốn nó được ghi nhận, nhưng điều quan trọng là Ukraina và lãnh đạo của họ nên tăng cường và tiến hành sâu thêm những nỗ lực cải cách để duy trì những biến đổi cần thiết cho nền kinh tế của Ukraina “- ông Rice nhấn mạnh.

T.V (theo mail.ru)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề