Ukraina đã đánh bại kỷ lục ngũ cốc ­­

Trong số các loại cây công nghiệp, ­­ sản xuất củ cải đường lên tới 13,2 triệu tấn (tăng 2,8 triệu tấn), với năng suất bình quân 455,4 tạ / ha (hơn 19,6 tạ / ha). Sản xuất hướng dương  đạt 12,9 triệu tấn (tăng 1,7 triệu tấn), với năng suất bình quân 21,9 tạ / ha (tăng 0,3 tạ / ha). Sản lượng đậu tương đạt 4,1 triệu tấn (tăng 219.000 tấn) với năng suất bình quân 22,6 tạ / ha (tăng 4,2 tạ / ha).

Đồng thời, sản xuất hạt cải dầu (raps) lên tới 1,2 triệu tấn (ít hơn 581.000 tấn so với cùng kỳ của năm 2015), với năng suất bình quân 25,5 tạ / ha (thấp hơn 0,4 tạ / ha).

Ngoài ra, khoai tây được trồng 20,9 triệu tấn (tăng 50.800 tấn so với năm 2015), với năng suất bình quân 160,7 tạ / ha (kém hơn 0,7 tạ / ha).

Rau 9,0 triệu tấn (ít hơn 176 nghìn tấn so với năm 2015), với năng suất bình quân 208,2 tạ / ha (tăng 2,1 tạ / ha).

Trái cây hoa quả 2,050 triệu tấn (102.800 tấn ít hơn so với năm 2015) với năng suất bình quân 99,5 tạ / ha (kém hơn 5,0 tạ / ha).

Nho 400 Nghìn tấn (13.700 tấn nhiều hơn so với năm 2015) với năng suất bình quân 95,7 tạ / ha (tăng 3,4 tạ / ha).

Trong năm 2016 việc sản xuất các loại cây trồng ngũ cốc và các loại cây hạt đậu có khối lượng đăng ký dự kiến trong khoảng 64.200.000 tấn. Đó là 4,0 triệu tấn nhiều hơn so với kỷ lục trong năm 2015. Năng suất là 44,8 tạ / ha, rằng đã tăng 3,7 tạ / ha so với năm ngoái. Đây là báo cáo của Bộ Chính sách nông nghiệp và thực phẩm Ukraina, báo Kapital cho biết.

Như vậy, theo số liệu của các tỉnh, sản xuất lúa mì, mặc dù đạt được là 26,1 triệu tấn, rằng 435.000 tấn ít hơn so với năm ngoái, tuy nhiên, với năng suất bình quân 42,0 tạ / ha (tăng 3,2 tạ / ha). Ngoài ra, một loại cây trồng duy nhất, mà đã giảm sản xuất và năng suất, Bộ Nông nghiệp gọi là kê. Vì vậy, sản xuất kê đạt chỉ có 189.100 tấn (ít hơn 24,2 nghìn tấn) với năng suất bình quân 18,0 tạ / ha (thấp hơn 0,9 tạ / ha).

Đồng thời, sản lượng ngô hạt năm nay đạt 26,1 triệu tấn (hơn năm ngoái là 2,8 triệu tấn) với năng suất bình quân 61,5 tạ / ha (tăng 4,4 tạ / ha). Sản xuất lúa mạch đạt 9,5 triệu tấn (hơn 1,2 triệu tấn) với năng suất bình quân 33,1 tạ / ha (tăng 3,5 tạ / ha). Sản xuất lúa mạch đen đạt 395,0 nghìn tấn (tăng 4 nghìn tấn) với năng suất trung bình là 27,7 tạ / ha (tăng 1,8 tạ / ha). Sản xuất yến mạch đạt 510,1 nghìn tấn (tăng 21.600 tấn) với năng suất bình quân 24,6 tạ / ha (tăng 1,4 tạ / ha). Sản xuất kiều mạch đạt 183,3 nghìn tấn (tăng 55.200 tấn) với năng suất bình quân 12,3 tạ / ha (tăng 2,2 tạ / ha). Sản xuất lúa gạo đạt 68.900 tấn (tăng 6.400 tấn) với năng suất bình quân 56,5 tạ / ha (tăng 3,1 tạ / ha).

Tẩu Vi (theo meta)

 


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề