The Washington Post: cư dân miền đông Ukraine không hỗ trợ lực lượng ly khai và không muốn vào Nga

Hỗ trợ tâm lý ly khai ở các vùng phía đông và phía nam của Ukraine là khá thấp. Đây là theo một cuộc khảo sát được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford, mà The Washington Post xuất bản.

Với câu hỏi “Điều gì nên là hình mẫu lý tưởng của chính phủ ở Ukraine” (Hình 1), phần lớn những người được hỏi (32%) có xu hướng hình thức đơn nhất của chính phủ, nhưng với sự phân cấp quyền lực.

Trong đó ít hơn 5% sẵn sàng để đến sự phân chia của đất nước. Cũng gây tranh cãi là phương án cấu trúc liên bang (10%).

график 1

Về câu hỏi về tình trạng của Donetsk và Lugansk (Hình 2), đa số người được hỏi tin rằng họ nên vẫn là một phần trung tâm khu vực của Ukraine (51%). Cộng hòa tự trị Donbass trong nhà nước Ukraine hỗ trợ tối đa 20%.

Chỉ có một số ít người được hỏi ủng hộ độc lập Donbass hoặc gia nhập vào Nga (6% và 4%, tương ứng).

график 2

Trả lời câu hỏi chính phủ Ukraine nên đáp ứng những nhu cầu của ly khai như thế nào về Donbass (Hình 3), chỉ có 13% số người được hỏi đồng ý ly khai tách khỏi Ukraine.

Tuy nhiên, 38% số người được hỏi ủng hộ tự trị các vùng nhiều hơn, và 18% tin rằng Ukraine cần tăng cường việc sử dụng các lực lượng quân sự.

график 3

Các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng ở cả hai vùng, người trả lời có nhiều khả năng lựa chọn mở rộng quyền tự chủ hơn là tách  rời khỏi Ukraine, đặc biệt lưu ý trong khu vực Luhansk.

“Vì vậy, bất kỳ nỗ lực để mở rộng các cuộc xung đột ngoài khu chiếm đóng là rất nguy hiểm cho các phần tử ly khai .Mặc dù những vấn đề sâu sắc và nghiêm trọng chính phủ Ukraine phải đối mặt, rõ ràng, phương án của phe ly khai rất ít được hỗ trợ.” – các tác giả đã tổng kết.

Tham gia cuộc điều tra trả lời là 900 người sống trong khu vực phía nam và đông Ukraina, những nơi mà phiến quân không kiểm soát .

N.V


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề