San Jose có thêm một nghị viên gốc Việt

Ông Mạnh Nguyễn, ứng cử viên gốc Việt vừa đắc cử chức vụ nghị viên khu vực 4 Hội Đồng Thành Phố San Jose, theo kết quả cuộc bầu cử ngày 23 Tháng Sáu của Cơ Quan Bầu Cử Santa Clara County.

“Kết quả chung cuộc và chính thức, chứng nhận ngày hôm nay, ông Mạnh Nguyễn đắc cử chức Nghị Viên Khu Vực 4, Hội Đồng Thành Phố San Jose,” bà Shannon Bushey, giám đốc Cơ Quan Bầu Cử Santa Clara County, xác nhận với nhật báo Người Việt hôm Thứ Hai, 29 Tháng Sáu.

Ông Mạnh Nguyễn, một nhà báo và doanh gia được Thị Trưởng Sam Liccardo ủng hộ, được 6,111 phiếu (56.03%) trong 10,906 tổng số phiếu bầu, so với đối thủ, ông Orozco, được 4,795 phiếu (43.97%), và hiện là phụ tá cho một vị dân biểu tiểu bang và được các nghiệp đoàn ủng hộ.

Khu Vực 4 bao gồm Bắc San Jose, Alviso và Berryessa. Sau khi Nghị Viên Kansen Chu của khu vực này đắc cử chức dân biểu tiểu bang vào Tháng Mười Một năm ngoái, ghế nghị viên bị bỏ trống và được bà Margie Matthews tạm thay thế.

Lan Hương (Theo CaliToday)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề