nghị sĩ Việt rss nghị sĩ Việt
San Jose có thêm một nghị viên gốc Việt

Ông Mạnh Nguyễn, ứng cử viên gốc Việt vừa đắc cử chức vụ nghị viên khu vực 4 Hội Đồng Thành Phố San Jose, theo kết quả cuộc bầu cử ngày 23 Tháng Sáu của Cơ Quan Bầu Cử Santa Clara County. “Kết quả chung cuộc và chính thức, chứng nhận ngày hôm nay, ông Mạnh Nguyễn đắc cử chức Nghị Viên Khu Vực 4, Hội Đồng Thành Phố San Jose,” bà Shannon Bushey, giám đốc Cơ Quan Bầu Cử Santa...