Ở Quốc hội có thể thành lập liên minh dân tộc

Các đại biểu tự do của Svoboda dự định liên kết với các đại biểu khác cùng chí hướng với họ

Các đại biểu của đảng Svoboda vào được Quốc hội thông qua bầu cử ở các vùng ứng cử dự định thành lập ở Quốc hội mới liên minh giữa các nhóm dân tộc với các đại biểu thuộc các lực lượng chính trị khác chia sẻ cùng con mắt nhìn giống họ. Đại biểu của Svoboda Andrei Ilienko thông báo với Korrespondent như vậy.

“Tồn tại một khả năng nỗ lực phối hợp các đại biểu mà thành phần là ủng hộ các ý tưởng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc, thành lập một liên minh giữa các nhóm. Tôi không loại trừ khả năng này và đấy là một việc tốt” – ông ta nói

Theo lời của ông ta, đảng Svoboda không có ý định đi khỏi vũ đài chính trị

“Svoboda tiếp tục là một đảng quốc hội và sẽ đại diện tại một số lượng lớn các hội đồng nhân dân trên toàn Ukraine” – ông Ilienko thêm vào

Trước đó Svoboda tuyên bố về việc từ chức của các Bộ trưởng, các đại diện Tỉnh và hội đồng nhân dân các cấp thuộc đảng của mình sau khi có kết quả cuộc bầu cử Quốc hội 2014. “Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và trong điều kiện chiến tranh giữ được kiểm soát tình hình đất nước” – đại diện của đảng tuyên bố

Trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn 2014, đảng Svoboda đã không đạt được 5% số phiếu để có thể có đại diện trong Quốc hội. Tuy nhiên có 7 đại biểu tham gia ứng cử tại các vùng bầu cử của Svoboda lại có chân trong Quốc hội.

V.A.N theo Korrespondent


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề