Các nhà bank của Ukraine ngừng phục vụ khách hàng trong vùng ATO

Theo chỉ thị của Tổng thống, ngân hàng quốc gia trong vòng 1 tháng phải ngừng tất cả các giao dịch tiền tệ ở vùng ATO

Ngân hàng quốc gia Ukraine (NBU) cần phải thi hành biện pháp để chấm dứt phục vụ tất cả các tài khoản nhà bank ở các vùng riêng biệt của vùng tiến hành chiến dịch chống khủng bố (ATO). Điều này được ghi trong chỉ thị số 876/2014 của Tổng thống dựa trên quyết định của Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng ngày 4/11 “Về các biện pháp khẩn cấp để ổn định tình hình kinh tế chính trị tại tỉnh Donesk và Lugansk”.

“Đề nghị NBU trong vòng 1 tháng thi hành biện pháp ngừng phục vụ các tài khoản tiền tệ, trong đó bao gồm cả thẻ, các đối tượng kinh doanh mở của tất cả các hình sức sở hữu và dân chúng trong các vùng riêng trong vùng ATO ở tỉnh Donesk và Lugansk” – Chỉ thị có viết.

Ngoài ra, từ vùng ATO cũng sơ tán các tù nhân và các cơ quan thi hành luật pháp các cấp.

Như báo Korrespondent đã thông báo, Ukraine sẽ cung cấp tài chính chỉ cho vùng kiểm soát bởi Kiev ở Donbass, còn gaz và điện thì sẽ cung cấp cho vùng bị chiếm bởi DNR và LNR để không xảy ra thảm họa nhân đạo trong vùng ATO.

Ngày 7/11 Hội đồng Bộ trưởng ra nghị quyết số 595 đồng ý tất cả các tổ chức chính phủ ở tỉnh Donesk và Lugansk trên lãnh thổ bị chiếm bởi ly khai cần phải chuyển đến vùng kiểm soát của chính quyền Ukraine trước ngày 1/12.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề