Ủy ban bầu cử chính thức khẳng định kết quả bầu cử theo các Đảng

Ủy ban bầu cử khẳng định kết quả cuộc bầu cử trước thời hạn Quốc hội tại các vùng bầu cử trên toàn quốc.

Một biên bản đã được ký trong thời gian diễn ra cuộc họp đặc biệt.

Theo kết quả bầu cử Quốc hội khóa 8 theo danh sách các đảng có 6 đảng lọt vào QH:

“Mặt trận nhân dân” – 22,14%

“Khối Pietr Poroshenko” – 21,82%

“Liên minh tự cứu”- 10,97%

“Khối đối lập” – 9,43%

Đảng cấp tiến của Oleg Liasko – 7,44%

“Tổ quốc” – 5,68%.

Số lượng các phiếu bầu của các cư tri cho các đại biểu quốc hội Ukraine được đưa vào danh sách các đảng chính trị đạt qua mức 5% là 12209087 phiếu. Hạn mức số phiếu mà mỗi đại biểu phải đạt được là 54262 phiếu.

Như vậy, theo kết  quả bầu cử Quốc hội trên toàn các vùng bầu cử của Ukraine, các đảng nhận được số lượng chỗ như sau: 64 chỗ cho “mặt trận nhân dân”, 63 chỗ – “khối Poroshenko”, 32 chỗ – “liên minh tự cứu”, 27 chỗ cho “khối đối lập”, 22 chỗ cho “đảng cấp tiến”, 17 chỗ cho “Tổ quốc”.

Trước đó, lãnh đạo ủy ban bầu cử Okhendovskyi đã nói rằng Ủy ban lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine không kịp trong thời gian theo luật định – đến 10/11  kiểm xong kết quả bầu Quốc hội trước thời hạn

Lãnh đạo Ủy ban bầu cử cũng tuyên bố về áp lực lên Ủy ban và quy kết sự tham gia vào việc này của tỉnh trưởng Dniepropetrovsk Kolomoiskyi.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề