Quốc hội đã thông qua ngân sách Ukraina năm 2016

Quốc hội Ukraina đã thông qua Luật “Về ngân sách nhà nước của Ukraina cho năm 2016”. Đối với dự luật tương ứng №3000 có 263 đại biểu bỏ phiếu thuận trong số 226 yêu cầu tối thiểu.

Nhớ lại, ngày 30 tháng 11 năm 2015 Bộ Tài chính trình bày những điểm chính của dự thảo ngân sách, và vào ngày 11 tháng 12 các văn bản đầy đủ của các tài liệu đã được công bố trên trang web của Quốc hội. Ngày 24 tháng 12 dự luật đã được sửa đổi và tái trình lên quốc hội.

Theo tài liệu, các khoản thu ngân sách nhà nước năm tới sẽ lên tới 595.1 tỷ UAH. Đồng thời, chi ngân sách được dự báo ở mức 684.5 tỷ UAH.

Số tiền tối đa của thâm hụt ngân sách nhà nước Ukraina được xác định với con số là 83 tỷ 694 triệu UAH (3,7% GDP dự tính), bao gồm cả việc hạn chế số lượng thâm hụt quỹ chung của ngân sách nhà nước Ukraina – với số tiền là 68 tỷ 893.700.000 UAH và giới hạn của sự thiếu hụt thuộc quỹ đặc biệt ngân sách nhà nước của Ukraina – với số tiền là 14 tỷ 800 triệu 257.800 UAH..

Cũng vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 được xác định khối lượng tối đa của món nợ công  với số tiền là 1  ngàn tỷ với  hơn 5101 tỷ Hrivna (501,479,663.5 UAH), hạn chế số lượng nợ được bảo lãnh với số tiền là hơn 444 tỷ hrivna 444,779, 296 UAH), như đã được nêu trước đó. Dự thảo ngân sách sửa đổi vẫn giữ nguyên tỷ lệ bảo lãnh nhà nước (28,2 triệu USD), thay đổi biến dạng của  quỹ đặc biệt của năng lượng (ở mức $ 700 triệu USD.) Và số lượng vay (202,997 tỷ UAH). Ngoài ra, dự thảo ngân sách cung cấp mức sống tối thiểu cho mỗi người mỗi tháng từ tháng 1 năm 2016- là 1330 hryvnia, từ tháng 1 thắng năm – là 1399 hryvnia, từ tháng 1 tháng mười -1496 hryvnia.

Ngân sách nhà nước năm 2016 xem xét về nâng mức lương tối thiểu vào tháng năm và tháng mười hai đến 1550 UAH. Được đề xuất thành lập vào năm 2016 với mức lương tối thiểu như sau:

Số tiền hàng tháng: từ mùng 01 tháng 1-1378 UAH, từ  01 tháng Năm -1450 UAH, từ mùng 01 tháng mười Hai -1550 UAH;

mức lương tính theo giờ: từ ngày 01 tháng 1 – 8.29 UAH, từ 01 tháng Năm – 8.69 UAH, từ ngày 01 tháng 12 – UAH 9.29.

Tỷ giá hối đoái đồng tiền quốc gia grivna trung bình hàng năm trong ngân sách năm 2016 đặt ra ở mức 24,1 UAH / USD. Dự kiến ​​vào cuối năm 2016 lên tới 24,4 UAH mỗi đồng đô la. Theo tính toán của Bộ Tài chính, sự phục hồi thực tế của tổng sản phẩm trong nước (GDP) vào năm tới bởi 2%, GDP danh nghĩa sẽ 2262 tỷ UAH. Đồng thời, lạm phát được dự báo ở mức 12%.

Chi phí cho quốc phòng và an ninh Ukraina vào năm 2016 có kế hoạch chi tiêu 5% của GDP, hoặc 113.6 tỷ UAH.

Tẩu Vi (Theo glavcom)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề