Ở Ukraine, nói nhiều về sự cần thiết cải cách hơn chính cải cách – EBRD

Ukraine không hành động đủ nhanh để ngăn chặn một sự sụp đổ tài chính – lãnh đạo  Ngân hàng Tái thiết và Phát triển cảnh báo. Giám đốc điều hành của Ngân hàng EBRD ở Đông Âu và vùng Caucasus Francis Malizha trong những ngày gần đây đã đưa ra một số cuộc phỏng vấn về hợp tác với Ngân hàng của Ukraine, đặc biệt là cho các cơ quan của Mỹ “Bloomberg” và tờ báo tiếng Ukraina “Day”.

“Bây giờ tôi nhìn thấy nói về sự cần thiết phải cải cách rất nhiều hơn chính cải cách ” – trích lời nhân viên ngân hàng Bloomberg. – Chúng tôi đang nói về canh tân đất nước, thay đổi thực sự, không chỉ về thông qua các điều luật “.

Francis Malizha tin rằng Ukraine, trước hết, phải cải cách ba lĩnh vực chính: lĩn vực ngân hàng , lĩnh vực năng lượng,và cũng như môi trường đầu tư.

Ông khuyên để làm sạch thị trường ngân hàng Ucraina từ những người chơi không trung thực để cải cách “Naftogaz của Ukraine”, cũng như nguyên tắc công bằng của hoạt động (trò chơi) trong nền kinh tế để thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Để thực hiện những thay đổi này, Malizha nói Chính phủ Ucraina còn rất ít thời gian.

Banker ca ngợi công việc của các quản lý của Ngân hàng Quốc gia Ukraine và sự mất giá của đồng hryvnia và chính sách tiền tệ trong một cuộc phỏng vấn với “Day” là một quyết định chính trị.

EBRD trong việc đưa ra quyết định cho Ukraine vay sẽ đưa vào tài khoản các quyết định cho vay của IMF, sự hiện diện ở Ukraine các “dự án tốt” cũng như trạng thái của các cải cách của đất nước – cho biết một đại diện của các ngân hàng.

Tẩu Vi


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề