Ngân hàng trung ương Nga dự tính giá dầu 70$ vào năm 2017

Trong báo cáo chính sách tiền tệ gần đây nhất, Ngân hàng Nga đã đưa ra quan điểm của mình được cập nhật cho nền kinh tế của Nga, bao gồm cả các dự báo mới nhất cho giá dầu. Ngân hàng cũng thừa nhận nền kinh tế Nga tiếp tục xấu đi kể từ báo cáo cuối cùng của họ.

Theo báo cáo, nhiều công ty Nga đã cho thấy gia tăng nhu cầu về ngoại tệ trong những tháng gần đây, điều này đã dẫn đến đồng rub tiếp tục bị suy giảm. Ngoài ra, tốc độ tăng lạm phát kỳ vọng, nhu cầu của hộ gia đình đối với ngoại tệ và đô la hóa tất cả những điều này trong thời gian gần đây là mối quan tâm hệ trọng đối với các ngân hàng Nga.

Các mối đe dọa ngày càng tăng do tốc độ lạm phát phi mã của hàng hóa tiêu dùng là mối quan tâm hàng đầu dẫn đến Ngân hàng Nga phải tăng lãi suất cơ bản từ 10,5% lên 17% trong cuộc họp đột xuất và được quyết định trong đêm tháng 12 năm ngoái.

Sự tăng lãi suất cơ bản tạm thời cung cấp ổn định để giảm khấu hao và lạm phát kỳ vọng. Vì vậy cho đến thời điểm này năm 2015 trọng tâm đã chuyển sang giảm lãi suất cơ bản nhằm kiềm chế rủi ro về lạm phát. Ngân hàng Trung ương Nga đã cắt giảm lãi suất cơ bản hai lần vào năm 2015 (tổng cộng 3%) mức hiện tại là 14 phần trăm. Ngân hàng có kế hoạch giảm lãi suất hơn nữa để chặn đà lạm phát tăng lên.

Ngân hàng của Nga từ báo cáo đã chỉ ra rằng, giá dầu giảm là yếu tố quan trọng trong sự yếu kém của nền kinh tế Nga gần đây. Tuy nhiên các ngân hàng đang hy vọng cho sự phục hồi của giá dầu vào năm 2017. Hiện nay giá dầu thô do Ngân hàng dự báo là $ 50- $ 55 một thùng cho năm 2015, $ 60- $ 65 một thùng cho năm 2016 và $ 70- $ 75 một thùng vào năm 2017.

Ngân hàng Trung ương Nga cũng dự báo tỷ lê tăng trưởng GDP vào năm 2017 là 5,5-6,3 phần trăm.

Mai Hạnh


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề