“Kế hoạch Marshall”: Đức đề nghị cung cấp  100 tỷ € cho Ukraina  

Đức có thể giúp  Ukraina nguồn tài chính lớn

Zn.ua

Ukraina cần phải nhanh chóng thực hiện các cải cách cần thiết, đặc biệt là những cải cách liên quan đến ngành tư pháp và kiểm sát công tố để có thể nhận được hỗ trợ tài chính theo “Kế hoạch Marshall”, con số lên tới hơn 100 tỷ €.

Đây là tuyên bố của nghị sỹ Quốc hội Đức Bundestag, đồng chủ tịch của Uy ban liên quốc hội  “Ukraina-Đức”, ông Karl-Georg Welman.

“Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, và đề nghị của tôi là thành lập một hội nghị gây quỹ kiểu như ” Kế hoạch Marshall. “-với tổng số hơn 100 tỷ euro.  Mặc dù  hiện đã có 30 tỷ  €, nhưng số tiền đó chưa thể được sử dụng bởi vì Ukraina chưa thực hiện cải cách.  Không có cải cách thì sẽ không có tiền. Điều kiện là như vậy  “- Nghị sỹ  Quốc hội Đức cho biết.

Theo ý kiến của ông, đầu tiên Ukraina phải thực hiện cái gọi “bài tập về nhà”, bởi vì chính giới Đức hiện đang rất thất vọng trước sự bất động của cải tổ”.

“Cần phải cải cách ngay lập tức thể chế chính trị và hành chính. Không được phép do dự. Và đối với những  gì đang xảy ra ở Ukraina – cần phải được giám sát mạnh mẽ,” – Karl-Georg Welman cho biết

Nghi sỹ Đức cũng trả lời câu hỏi trực tiếp về định nghĩa thế nào là  một dấu hiệu của sự cải cách đang diễn ra.

“thứ nhất,  nền tảng của cải cách – hệ thống tư pháp. Thẩm phán độc lập, các công tố viên độc lập – đây là công việc đầu tiên.  Và cần phải thực sự có được một cuộc cải cách quan trọng mang tính châu Âu tại Ukraina.  Cần phải xây dựng một cấu trúc chắc chắn, một chính quyền đáng tin cậy.  Chúng tôi  có nghe và theo dõi  về những dư luận um xùm xung quanh việc thay đổi chức vị thủ tướng chính phủ tại Ukraina – đã đến lúc cần biến lời nói thành hành động, “- nghị sỹ Đức cho biết.

Theo obozrevatel.com


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề