Dân số Ukraina đã giảm gần ba triệu

Dân số của Ukraina đã giảm gần ba triệu người trong vòng năm năm trời.

Dân số của Ukraina (trừ Crưm) theo số lượng thống kê đến ngày 1 tháng 1 năm 2016 đạt tới 42 triệu 760.500 người. Rằng đó là 6,3% hoặc là 2. 873.000 người ít hơn so với thống kê của ngày 01 Tháng một 2012. Đây là theo số liệu được cơ quan thống kê dân số Nhà nước Ukraina đưa ra cho biết.

Cụ thể, trong 5 năm qua, dân số đô thị đã giảm 5,7% – xuống đến 29 triệu 585 nghìn người, số lượng dân nông thôn – 7,6% – xuống đến 13 triệu 175.500 người.

Điều đáng chú ý là số lượng dân số thường trú của Ukraina tại thời điểm tính từ 01 tháng 1 năm 2016 có tới 42 triệu 590.900 người, trong đó 19 triệu 717.000 người là đàn ông và 22 triệu 873.000 là phụ nữ.

Như thông tin đã cho biết trong năm qua dân số của Ukraina đã giảm gần 180 nghìn người.

Cần lưu ý rằng văn phòng Chính phủ Ukraina đã hoãn việc tổ chức tổng điều tra dân số thứ hai toàn bộ Ukraina từ 2016 sang năm 2020.

Tẩu Vi (theo korrespondent)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề