Cựu các lãnh đạo Ngân hàng Quốc gia đã đến để giúp bà Gontareva ổn định hệ thống ngân hàng

Người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU) Valery Gontareva đã tổ chức một cuộc họp về cuộc khủng hoảng ngân hàng với các cựu lãnh đạo Ngân hàng Quốc gia. Điều này được nêu trong dịch vụ báo chí của Ngân hàng Quốc gia Ukraine trên Facebook.

“Cuộc họp có sự tham dự Stepan Kubiv (Chủ tịch của NBU 24 Tháng Hai 2014 đến 19 tháng 6 năm 2014), Viktor Yushenko, cựu Tổng thống (người đứng đầu của NBU trong 1993-1999.), Vladimir Stelmach (người đứng đầu của NBU trong 2000-2002. Và đoạn 2004-2010. ), Boris Markov (Phó Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia vào năm 1993-1994) và hướng dẫn điều chỉnh – người đứng  đầu NBU hiện tại Valery Gontareva, Phó chủ tịch đầu tiên của NBU Alexander Pisaruk và Quyền Phó Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Ukraine Vladislav Rashkovan, “- trong một tuyên bố cho biết.

Như đã nói, cuộc họp đã thảo luận về kinh nghiệm và thực tiễn khắc phục khủng hoảng trong nền kinh tế và hệ thống ngân hàng, cũng như các bước cụ thể để ổn định hệ thống ngân hàng và sự ổn định tài chính và sự trở lại niềm tin vào hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng Quốc gia nhấn mạnh rằng trong tương lai các cuộc họp của nhóm tư vấn sẽ làm việc với thành phần như thế này  sẽ được tổ chức một cách thường xuyên.

Tẩu Vi


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề