Ukraine từ chối bảo vệ các di tích của các nhà hoạt động cộng sản

Chúng tôi sẽ khuyến khích tất cả các sáng kiến công chúng có liên quan với việc làm sạch các di tích của các nhà hoạt động Cộng sản quá khứ, – Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ukraine Vyacheslav Kirilenko cho biết Rất nhiều các di tích, tượng đài, tượng bán thân và các di tích khác tương tự với con số đáng ghê tởm của chế độ độc tài toàn trị, mà những con số đó cũng vắng mặt trong đăng ký di tích động sản của nhà nước Ukraine, Chúng không phải là đối tượng của di sản văn hóa có tầm quan trọng quốc gia hoặc địa phương . Do đó, chúng không thuộc hàng được dưới sự bảo vệ của nhà nước, – ông Vyacheslav Kirilenko thông báo . Ngoài ra, theo Vyacheslav Kirilenko, Bộ Văn hóa sẽ bắt đầu loại bỏ từ đăng  ký quốc gia về di tích động sản của Ukraine, tất cả những di tích gắn liền với các nhà lãnh đạo cộng sản quá trong khứ .Nhà nước sẽ không phản đối, và trái lại, hỗ trợ đầy đủ bất kỳ sáng kiến nào đó, đấu tranh làm sạch Ukraine khỏi  những di tích của quá khứ độc tài toàn trị, – ông Vyacheslav Kirilenko nhấn mạnh .
N.V( theo meta.ua)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề