Từ đầu chiến dịch ATO 1.667 người phục vụ trong lực lượng vũ trang mất tích

1.667 người phục vụ trong các lực lượng vũ trang Ukraine hiện bị mất tích từ đầu hoạt động chống khủng bố cho đến nay.

Những thông tin này đã được công bố trong  ủy ban quốc hội về các vấn đề chăm sóc sức khỏe.

Nó cũng đã được thông báo về những mất mát của nhân viên lực lượng vũ trang Ukraine, những nhân viên quân sự khác và các nhân viên của cơ quan thực thi pháp luật.

Cụ thể tính đến ngày 19 tháng 12, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất 1.275 người phục vụ, trong đó có 250 sĩ quan và 1025 hạ sĩ quan.

Đối với những người lính đã bị thương (thương binh) trong cuộc chiến tranh ở Đông Ukraine, số lượng của họ như sau – 2885 người bao gồm 548 sĩ quan và 2337 hạ sĩ quan.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề