Thái độ của người Mỹ đối với Nga đã xấu đến mức của thời Chiến tranh Lạnh

Thái độ của người Mỹ đối với Nga đã xấu đến mức của năm 1986. Điều này được chứng minh bằng một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu

Tính phổ biến của Nga giữa những người Mỹ đã giảm xuống mức của thời Chiến tranh Lạnh. Đó là báo cáo của The Washington Post dựa theo nghiên cứu được tiến hành bởi Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu.

Một cuộc khảo sát trong tháng mười hai liên quan đến hơn một nghìn công dân Hoa Kỳ. Các nhà xã hội đã yêu cầu họ đánh giá trên thang điểm 100 độ, thái độ đối với Nga. “0” có nghĩa là  có cảm xúc “lạnh nhạt và tiêu cực” và “100” – “rất ấm áp và tích cực”.  “50 độ” trên thang điểm này có nghĩa là người đó không cảm thấy bất cứ cảm xúc ấm hoặc lạnh nào đối với nước Nga. Chỉ số khảo sát trung bình là 32 độ.

Đánh giá này là thấp nhất kể từ năm 1986, khi đó mức độ có thái độ tích cực đối với Nga giữa những người Mỹ là 31 độ. The Washington Post nhận xét, so với các khảo sát tương tự trong tháng Sáu, chỉ số giảm hai độ.

Việc công bố cũng chỉ ra rằng những người ủng hộ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã bày tỏ đánh giá khác nhau trong cuộc bình chọn này. Người của đảng Cộng hòa đánh giá thái độ của họ với Nga ở mức  “35 độ”, trong khi đảng Dân chủ đã đánh giá “28 độ.”

Thấp hơn Nga trong bảng xếp hạng này chỉ có CHDCND Triều Tiên.

Nguyen Hong  theo rbc.ru 


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề