Ráng mà theo (thơ tình Hà Văn Năm)

images
Tửu đã nhấp vô phây buk leo.
Dăm ba mớ chữ vốn từ nghèo.
Câu trên phạm húy chẳng ai bẹo.
Dòng dưới làm liều ối kẻ reo.
Tứ vận tréo queo khen bảo khéo.
Ngoằn ngoèo niêm luật nói ừ theo.
Thôi thôi mạng ảo đừng ai ghẹo.
Thi sĩ ở đâu..!ráng chịu theo.
Hà Văn Năm
Vui cùng thơ Bút Tre.

Ráng Mà Theo
Thơ Bút Tre
Bụng chẳng no thời phú cũng theo.
Chồn chân rỗng túi chuột như mèo.
Ngôn từ chỏng gọng lừa trôi xéo.
Nghĩa ý đong đưa thả dụng vèo.
Đỏ hãm đôi lời nhăn nhở vẹo.
Đâu đây mấy chữ ậm ừ theo.
Vò tim vặn óc phơi lòng kéo.
Ráng nhớ vài câu dẫu vận nghèo.
B.T


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề