Quốc hội, Tòa Bạch Ốc đạt thoả thuận để tránh bế tắc ngân sách

Các nhà lãnh đạo tại quốc hội Hoa Kỳ đã đạt một thoả thuận trên nguyên tắc với chính quyền của Tổng Thống Obama về một kế hoạch công chi của chính phủ có thể tránh một vụ đối đầu gay gắt khác nữa giữa Tòa Bạch Ốc với các chính khách bảo thủ cứng rắn thuộc Đảng Cộng Hoà.

Thoả thuận này là kết quả của nhiều tuần lễ thương thuyết do Chủ tịch Quốc hội John Boehner và Lãnh tụ khối đa số tại Thượng Viện Mitch McConnell dẫn đầu, cùng với các nhân vật lãnh đạo của Hạ viện do Đảng Cộng Hoà chiếm đa số, và Thượng viện, và Lãnh tụ Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi, và Lãnh tụ Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Harry Reid.

Kế hoạch này sẽ tài trợ toàn bộ các hoạt động của chính phủ liên bang, và nâng cao mức trần nợ của chính phủ, hoặc thẩm quyền vay nợ của chính phủ, cho tới tháng Ba năm 2017, 2 tháng sau khi Tổng Thống Barack Obama rời nhiệm sở.

Kế hoạch này tăng chi tiêu cho cả quân đội lẫn các chương trình nội địa khoảng 50 tỉ đôla cho năm 2016, thêm 30 tỉ đô la nữa cho năm 2017, cộng thêm một ngân khoản phụ trội là 16 tỉ đô la một năm dành cho ngân sách của Ngũ Giác Đài dùng vào các hoạt động chiến đấu ở nước ngoài. Ngân khoản phụ trội này nâng các giới hạn chi tiêu tự động đã được Quốc hội áp đặt trong thoả thuận ngân sách năm 2011.

Các khoản công chi phụ trội sẽ được bù đắp lại bằng những tiết kiệm lâu dài đối với chương trình bảo hiểm mất khả năng lao động của Sở An Sinh Xã hội, và giới hạn tiền Medicare, thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, và chương trình bảo hiểm y tế dành cho người cao niên của chính phủ.

Kế hoạch này cần phải được Hạ viện và Thượng viện phê chuẩn, và Tổng Thống ký trước ngày thứ Ba 3/11, khi thẩm quyền vay mượn của chính phủ hết hạn, và cũng là lúc mà Hoa Kỳ có thể đối mặt với việc lần đầu tiên trong lịch sử không có khả năng thanh toán các món nợ đáo hạn.

Giới lãnh đạo quốc hội sau đó sẽ thương thuyết để quyết định nên tài trợ như thế nào cho mỗi cơ quan chính phủ trước ngày 11/12, lúc kế hoạch chi tiêu tạm thời hết hạn.

Voa tiếng Việt


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề