Quốc hội để nghị loại bỏ quyền miễn trừ của các đại biểu và cả của Tổng thống

Các đại biểu đưa vào thảo luận trong ngày luật mới của ông Poroshenko nhưng đề nghị thay đổi

Quyền miễn trừ của các đại biểu đồng thời với cả Tổng thống cần được loại bỏ. Các đại biểu của các khối “Tổ quốc”, “Tự cứu” và “Khối đối lập” đã tuyên bố như vậy trong thời gian thảo luận bộ luật tương ứng.

Theo kiến nghị của đại biểu Lushenko (Tổ quốc), dự luật tương tự chỉ nhằm để “che mắt” hơn là để đưa những kẻ có tội thực sự ra pháp luật.

Về phía mình các đại biểu của khối “Tự cứu” đã đưa ra quá trình quy trách nhiệm của Tổng thống thông qua việc luận tội. “Cần tiến hành quy trình một cách văn minh, nghiêm túc và thực sự quy kết trách nhiệm của Tổng thống thông qua luận tội” – Đại biểu Soboliev của khối này tuyên bố.

Ở “khối đối lập” các đại biểu nhắc rằng liên minh hiện tại mà các đại diện của các khối nằm ở phía đối lập và đưa ra yêu cầu loại bỏ quyền bất khả xâm phạm của các đại biểu và đòi hỏi làm việc này cùng với việc loại bỏ quyền bất khả xâm phạm của Tổng thống.

Các đại biểu chú ý đến một thực tế rằng bộ luật không hoàn hảo liên quan đến sự bất khả tư pháp. Cụ thể, nếu những thay đổi liên quan đến các đại biểu hoàn toàn bãi bỏ các quy định về quyền bất khả xâm phạm thì đối với các thẩm phán quyết định sẽ thuộc về hội đồng tòa án tối cao.

Cùng với bộ luật trên, các đại biểu cũng đưa vào chương trình nghị sự ngày các dự thảo luật. Có 297 đại biểu ủng hộ quyết định này.

Như Korrespondent đã đưa tin, hôm nay ông Poroshenko đề nghị loại bỏ quyền miễn trừ của các đại biểu và các thẩm phán và đưa dự thảo bộ luật ra trước Quốc hội.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề