Tổng thống thấy không có ý nghĩa bầu cử quốc hội trước thời hạn

Tổng thống Poroshenko không nhìn thấy sự cần thiết tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn do việc thông qua sửa đổi Hiến pháp về việc phần cấp chính quyền trung ương.

“Liên quan đến Quốc hội Ukraine, tôi không nghĩ rằng việc xem xét đáng kể việc tổ chức phân cấp chính quyền lại có ảnh hưởng đến quyền hạn của Quốc hội bởi vì quyền hạn Quốc hội hầu như không thay đổi hay là hoàn toàn không thay đổi. Do vậy tôi không thấy cần thiết phải tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn do việc thông qua sửa đổi Hiến pháp về phân cấp chính quyền” – ông nói vào ngày thứ 4 ở Kiev trong buổi giới thiệu dự án sửa đổi Hiến pháp về phân cấp chính quyền.

Đồng thời ông nhấn mạnh rằng Quốc hội sau khi thông qua sửa đổi hiến pháp nhất thiết cần phải tổ chức những cuộc bầu cử mới hội đồng địa phương.

V.A.N theo Fobers


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề