Nợ công của Ukraina đã giảm còn 65,5 tỷ USD trong năm 2015

Trong năm 2015, số tiền nợ công của Ukraina quy đổi theo đồng đô la giảm 4,32 tỷ $

Nợ nhà nước và nợ công khai bảo lãnh của Ukraina (gọi chung là nợ công) đã giảm xuống còn 65,488 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 31 Tháng 12 năm 2015. Về thông tin này Bộ Tài chính Ukraina đã thông báo trên trang web chính thức của mình.

“Trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2015 tổng số tiền nợ nhà nước và nợ đảm bảo công khai của Ukraina quy đổi ra đồng đô la Mỹ đã giảm 4,32 tỷ USD. Lý do chính cho những thay đổi này là việc tái cơ cấu và xóa một phần nợ nước ngoài có bảo đảm và nợ nhà nước – trong một tuyên bố cho biết.

Đồng thời, nợ nhà nước và nợ công khai bảo lãnh trong đồng UAH tương đương tăng 470.930 tỷ grivna do sự mất giá của đồng tiền quốc gia, với tỷ giá so với đồng đôla Mỹ tăng lên mức khoảng 15,77 grivna / đô la vào cuối năm 2014 đến khoảng 24 grivna / đô la vào cuối tháng 12 năm 2015.

Nhớ lại, nợ nhà nước và nợ công khai bảo lãnh của Ukraina (nợ công) lên đến 65,15 tỷ đô la tính đến ngày 30 tháng mười một năm 2015.

Tẩu Vi (theo rbc)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề