Những hình ảnh về quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan

U.S. Marines are seen on board a helicopter at Kandahar air base upon the end of operations for the Marines and British combat troops in HelmandThủy quân lục chiến Mỹ   trên  máy bay trực thăng tại căn cứ không quân Kandahar sau khi kết thúc hoạt động tại Helmand 27 tháng 10 năm 2014

U.S. Marines prepare to board a plane at the end of operations for U.S. Marines and British combat troops in Helmand

Thủy quân lục chiến Mỹ chuẩn bị lên máy bay 

CH-53E and Chinook helicopters with U.S. Marines take off from Camp Bastion in Helmand province

  • CH-53E và máy bay trực thăng Chinook với Thủy quân lục chiến Mỹ cất cánh từ Trại Bastion ở tỉnh Helmand, 27 tháng 10 năm 2014.

U.S. Marines rest as they prepare to depart upon end of operations for the Marines and British combat troops in Helmand

Thủy quân lục chiến Mỹ nghỉ ngơi khi họ chuẩn bị khởi hành sau khi kết thúc hoạt động cho Thủy quân lục chiến và lực lượng chiến đấu của Anh tại Helmand ngày 26 Tháng 10 năm 2014

U.S. Marine troops play a ball game before their withdrawal from the base, at Camp Bastion in Helmand province

Quân đội Mỹ Marine chơi một trò chơi bóng trước khi rút khỏi căn cứ tại Trại Bastion ở tỉnh Helmand ngày 25 tháng 10 2014

A U.S. Marine soldier holds his gun and guitar before their withdrawal from the base, at Camp Bastion in Helmand province

 Một người lính TQLC Mỹ  cầm khẩu súng và cây đàn guitar của mình trước khi rút khỏi căn cứ tại Trại Bastion ở tỉnh Helmand ngày 25 tháng 10 – 2014.

U.S. Marines prepare to depart at the end of operations for the Marines and British combat troops in Helmand

Thủy quân lục chiến Mỹ chuân bị khởi hành

A British soldier gestures next to his compatriot after arriving at Kandahar Airbase, at the end of operations for U.S. Marines and British combat troops in Helmand

Một cử chỉ người lính Anh bên cạnh người đồng hương của mình sau khi đến Kandahar Airbase trong những hoạt động cuối  cho Thủy quân lục chiến Mỹ và quân đội chiến đấu của Anh tại Helmand 26 tháng 10

A U.S. Marine prepares for departure at the end of operations for the Marines and British combat troops in Helmand

Một TQLC Mỹ chuẩn bị cho khởi hành.

U.S. Marines stand at attention during a handover ceremony, as the last U.S. Marines unit and British combat troops end their Afghan operations, in Helmand

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đứng làm lễ trong một buổi lễ bàn giao

A U.S. Marines pilot stands at the flight line as the troops arrive at Kandahar Airbase at end of operations for the Marines and British combat troops in Helmand

Một phi công Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đứng ở đường băng tại căn cứ Kandahar

A U.S. military airplane carrying military gear waits to take off at Camp Bastion in Helmand province

Một máy bay quân sự Mỹ chở thiết bị quân sự đang đợi cất cánh tại Trại Bastion ở tỉnh Helmand ngày 25 tháng 10 năm 2014.

A U.S. marine reads a book on his bed at Camp Bastion in Helmand province

TQLC Mỹ  đang đọc sách trên giường của mình tại Trại Bastion ở tỉnh Helmand ngày 25 tháng 10 năm 2014.

U.S. Marines prepare for departure upon end of operations for the Marines and British combat troops in Helmand

Thủy quân lục chiến Mỹ chuẩn bị khởi hành khi kết thúc hoạt động cho Thủy quân lục chiến và lực lượng chiến đấu của Anh tại Helmand ngày 26 tháng 10 năm 2014.

U.S. Marines wait for departure at the end of operations for them and British combat troops in Helmand

TQLC Mỹ đang chờ đợi để khởi hành

A U.S. Marine listens to music before their withdrawal from the base, at Camp Bastion in Helmand province

TQLC Mỹ nghe nhạc  tại Trại Bastion ở tỉnh Helmand 25 tháng 10 năm 2014. trước khi rút khỏi đây

U.S. Marines prepare to board a plane at the end of operations for U.S. Marines and British combat troops in Helmand

Thủy quân lục chiến Mỹ chuẩn bị lên máy bay khi  hoạt động về cuối cho Thủy quân lục chiến Mỹ và quân đội chiến đấu của Anh tại Helmand 26 Tháng 10

A U.S. Marine prepares to depart upon the end of operations for the Marines and British combat troops in Helmand

Một người lính TQLC chuẩn bị khởi hành

A U.S. Marine soldier waits before their withdrawal from the base, at Camp Bastion in Helmand province

TQLC Mỹ đang ngồi đợi trước khi rút khỏi căn cứ tại Helmand

A U.S. Marine carries drinking water before their withdrawal from the base, at Camp Bastion in Helmand province

TQLC Mỹ mang theo nước trước khi rút khỏi căn cứ 

U.S. troops load gear on an airplane before their withdrawal from the base, at Camp Bastion in Helmand province

Quân đội Mỹ vận chuyển thiết bị lên máy bay trước khi rút khỏi căn cứ tại Trại Bastion ở tỉnh Helmand ngày 25 tháng 10 2014.
U.S. Marines march with flags during a handover ceremony, as the last U.S. Marines unit and British combat troops end their Afghan operations, in Helmand

Thủy quân lục chiến Mỹ diễu hành với lá cờ trong một buổi lễ bàn giao tại căn cứ Halmand

U.S. Marines stand at attention during a handover ceremony, as the last U.S. Marines unit and British combat troops end their Afghan operations, in Helmand

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong buổi lễ bàn giao  kết thúc các hoạt động Afghanistan, tại Helmand ngày 26 Tháng 10 năm 2014.

U.S. troops load gear onto an airplane before their withdrawal from the base, at Camp Bastion in Helmand province

Quân đội Mỹ tải thiết bị vào một chiếc máy bay trước khi  rút khỏi Trại Bastion ở tỉnh Helmand 25 tháng 10 năm 2014.

Reuters

 


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề