Nhà Trắng: “Chính quyền Trump sẽ hỗ trợ cuộc cách mạng dầu đá phiến sét và khí đốt”

Chính quyền Tổng thống Donald Trump mới nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 đã công bố một chiến lược khuyến khích sản xuất năng lượng quy mô lớn trong cả nước. Trong số những thứ khác, Nhà Trắng hứa hẹn sẽ loại bỏ các hạn chế của pháp luật về sản xuất chúng để tạo điều kiện cho sự phát triển hiệu quả nhất của sản xuất dầu đá phiến sét và khí đốt.

” Chính phủ Trump hướng đến một chính sách năng lượng sao cho ít tốn kém cho người yêu lao động Mỹ, và tối đa hóa việc sử dụng các nguồn lực của Mỹ, giải phóng chúng ta khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài,” – cho biết trong một tuyên bố chính sách trên trang web của Nhà Trắng trong phần dành cho “Kế hoạch năng lượng”.

“Từ lâu các quy định phiền toái của ngành công nghiệp năng lượng của chúng tôi đã kiềm hãm chúng ta, Tổng thống Trump cam kết loại bỏ các chiến lược có hại và không cần thiết như Kế hoạch hành động về khí hậu.”, – Các tác giả của tài liệu, chứng tỏ rằng việc loại bỏ những hạn chế này sẽ dẫn đến một thực tế là trong 7 năm tới, tổng số tiền lương của họ trong ngành công nghiệp sẽ tăng lên hơn $ 30 tỷ.

Cần lưu ý rằng “chính sách năng lượng bắt đầu với nhận thức rằng chúng ta có một dự trữ năng lượng khổng lồ trong nước chưa được khai thác, ngay trên đất Mỹ.”

“Chính phủ Trump sẽ hỗ trợ cuộc cách mạng dầu đá phiến sét và khí đốt, để tăng số lượng việc làm và sự thịnh vượng của hàng triệu người Mỹ. Chúng ta phải sử dụng trị giá 50 nghìn tỷ $ dự trữ chưa được khai thác dầu đá phiến sét và khí đốt tự nhiên, chủ yếu trên các vùng đất liên bang thuộc về nhân dân Mỹ.” – đội của tân tổng thống nói.

Theo văn bản, chính quyền tổng thống cam kết “sự độc lập về năng lượng với cartel OPEC và với bất kỳ quốc gia nào thù nghịch với lợi ích của chúng ta.”

Cần lưu ý rằng “kế hoạch năng lượng” là một trong sáu chương trình chính được công bố của Tổng thống mới làm cơ sở cho chính sách trong nước và nước ngoài trong tương lai. “Kế hoạch năng lượng” tương ứng với những lời hứa trước bầu cử của Trump để loại bỏ các rào cản trong cách sản xuất dầu. Thực hiện kế hoạch này có lẽ dẫn đến giá thấp hơn đối với dầu mà các nước trong và ngoài OPEC đồng ý giảm sản lượng dầu để duy trì một chi phí chấp nhận được là 54$/thùng.

Nguyen Hong theo http://newsader.com/ 


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề