Lính Nga vượt biên giới vào Ukirane

Trước đây phía Nga có truyền thống phủ nhận tin gửi quân tăng cường cho các binh lính Nga tại Donbass Ukraina, trong đó có việc gửi người và các phương tiện vũ khí kỹ thuật.

Bộ quốc phòng Nga đưa tin: Có lính Nga vượt biên giới vào Ukraina, đó là các đơn vị thuộc hai tiểu đoàn chiến thuật của Nga.

Trước đó Cục an ninh quốc gia Ukraina đã đưa tin có các đơn vị thuộc hai tiểu đoàn chiến thuật của Nga xâm nhập biên giới Ukraina.

Đồng thời vào ngày 20 tiểu đoàn trưởng “Donbass” Semen Semenchenko và nhà báo Sergei Ivanov báo cáo các phương pháp tiếp cận nhóm được đề cập trong các làng Nga Bezel.Đặc biệt theo Semenchenko 31 trạm kiểm soát đã bị hư hỏng nặng, theo nhà báo Ivanov  chúng đã bị phá hủy sau sáu giờ pháo kích của quân tiếp viện Nga.

Theo số liệu sơ bộ thành phần của các nhóm xâm lược vào Ukraine có khoảng 700 người.

Glavpost.com


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề