Lãnh đạo EU đã ký quyết định viện trợ cho Ukraine 1,8 tỷ €

Tài liệu đã được ký kết giữa chủ tịch Nghị viện châu Âu, Martin Schulz, và phía Hội đồng châu Âu – thư ký Nhà nước về các vấn đề châu Âu Latvia Zanda Kalnina-Lukashevich.

EU đã ký một quyết định về việc cấp hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Ukraina

Điều này đã được Ủy ban châu Âu thông báo hôm nay thứ tư ngày 15.04

“Ủy ban hy vọng sẽ hoàn tất quá trình này trong một vài tuần tới để chuyển gói tài chính đợt đầu tiên là $ 600 triệu Euro trước khi nghỉ hè,.” – Báo cáo cho biết.

Như UNIAN báo cáo trước đó, ngày 31 tháng 3, Hội đồng châu Âu đã quyết định phê duyệt cấp € 1,8 hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Ukraina.

Khoản tài chính được phân bổ cho Ukraine để ổn định nền kinh tế của nó và thực hiện cải cách, cải thiện cán cân thanh toán, như của Quỹ Tiền tệ Quốc tế xác định vạch ra.

Sự giúp đỡ hỗ trợ sẽ trong vòng 2,5 năm với hình thức cho vay sẽ được thanh toán phân bổ trong ba giai đoạn.

economics.unian.net


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề